Kompilace X++

Když jsem nedávno četl příspěvek Jorise de Gruytera Resolving Compile Errors and Generating CIL is not Optional, hned se mi vybavilo několik problémů, se kterými se pravidelně setkávám ve společnostech vyvíjejících a spravujících řešení založená na Dynamics AX. Mluvit budu jen o „normální“ kompilaci do p-code, ne do CIL. Z pohledu předcházení chybám má kompilace …

Continue reading ‘Kompilace X++’ »

Syntéza řeči v .NET

Zkoušeli jste někdy syntézu řeči (tedy vyslovování textu počítačem)? Je to překvapivě jednoduché. Následující triviální příklad oznámí aktuální čas (jazyk: PowerShell): Add-Type -AssemblyName System.Speech $synthesizer = New-Object -TypeName System.Speech.Synthesis.SpeechSynthesizer $synthesizer.Speak("It’s {0:H m}" -f (Get-Date)) Lze také udělat třeba hlasové oznamování výjimek: $nullReference.ToString() trap { Add-Type -AssemblyName System.Speech $synthesizer = New-Object -TypeName System.Speech.Synthesis.SpeechSynthesizer $synthesizer.SpeakAsync($_) } Měli …

Continue reading ‘Syntéza řeči v .NET’ »

XML dokumentace z Dynamics AX do Wordu

Možná se vám také občas stane, že chcete do nějakého dokumentu přidat popis základních tříd nějakého řešení. Pokud píšete XML dokumentaci v kódu (a je opravdu velká chyba jestli ne), máte již popis hotový, jen je třeba ho dostat do cílového dokumentu. Musíte ručně projít třídy, zkopírovat dokumentační komentáře, odstranit z nich „\\\“, zalomení řádků, …

Continue reading ‘XML dokumentace z Dynamics AX do Wordu’ »

Sekvenční diagramy na webu

Před pár dny jsem potřeboval vytvořit pár sekvenčních diagramů, abych vývojářům ukázal, jak se volají metody v jedné komponentě. Buhužel mi firma neposkytla žádný CASE software a ačkoli používám free software na use case, class a ER diagramy, na sekvenční diagramy nic nemám. Hledal jsem tedy na webu nějaké řešení, s požadavky a) zadarmo a …

Continue reading ‘Sekvenční diagramy na webu’ »

Pár úvah o dynamických jazycích

Dnes jsem se byl podívat v MDCC (Microsoft Development Center Copenhagen) na TechTalku s názvem Dynamic languages for statically typed minds – česky bych to překřtil na Dynamické jazyky pro staticky typované mozečky. 😉 Přednášel Niclas Nilsson a jeho hlavním cílem bylo přesvědčit nás, programátory zvyklé především na staticky typované jazyky, že dynamické jazyky mají …

Continue reading ‘Pár úvah o dynamických jazycích’ »