Software

V průběhu své kariéry v Dynamics AX jsem naprogramoval několik užitečných nástrojů. Zde jsou některé z nich:

DynamicsAXCommunity Powershell module

Powershell modul na automatizaci správy Dynamics AX.

AX TFS WorkItems

AX TFS WorkItems - Checkin

AX TFS WorkItems rozšiřuje integraci Dynamics AX s Team Foundation Serverem. Umožňuje – přímo z Check in dialogu v Dynamics AX – zvolit a spustit dotaz na pracovní položky v TFS a jednu nebo více přilikovat k aktuálnímu changesetu.

Programováno pro AX 2009 a TFS 2010.

Více informací + download: na samostatné stránce.

Generátor přístupových metod

Accessor Methods GeneratorGenerátor přístupových metod je můj oblíbený nástroj. Vytáhne informace o všech instančních proměnných z ClassDeclaration (v případě tříd i ze všech předků) a zobrazí je v gridu. Programátor pak může označit proměnné, nastavit vlastnosti a vygenerovat přístupové metody (typicky parm*() metody).

Je možné nastavit, zda bude metoda podporovat čtení a/nebo zápis a pozměnit vygenerované jméno metody a parametru.

Z infologu s výsledky generování je možné přejít dvojklikem přímo do příslušné metody.

Testováno na AX 4.0 a AX 2009.

Více informací + download: Axaptapedia.

Generátor metod pro tabulky

Tento generátor jednoduše vezme primární klíč tabulky (definovaný ve vlastnostech) a na jeho základě vygeneruje metody find(), exist(), txtNotExist() and checkExist(). Není nijak konfigurovatelný, ale můžete v případě potřeby modikovat zdrojový kód (je velmi přehledný).

Více informací + download: Axaptapedia.

Startup Tool

Startup Tool jsem napsal kdysi pro AX3 – hlavní mojí motivací bylo automatické spouštění Tabaxu pro skupinu uživatelů.

Startup Tool umožňuje nastavit menu itemy, které se budou spouštět při startu Axapty. Lze nastavit pro všechny uživatele, skupinu uživatelů nebo konkrétního uživatele.

Pro některé scénáře by bylo dobré rozlišovat, co se má spustit při startu aplikace a co při startu nového okna (workspace), ale to naimplementuji, až to budu potřebovat. 🙂

Více informací + download: Axaptapedia.

Vyhledávač datových referencí

Vyhledávač datových referencí jsem byl nucen napsat kvůli jednomu upgradu. Rozhodli jsme se přesunout jeden celý modul do jiné vrstvy (rozdělení vrstvy obsahující dva moduly) a bylo nutné aktualizovat odkazy na čísla tabulek, tříd a podobně (typický příklad je DocuRef).

Vyhledávač datových referencí umožňuje najít v databázi určené hodnoty ve všech polích daného datového typu.

Použití vyžaduje několik kroků. Nejprv musíte vybrat datový typ, třeba TableId. Poté necháte vygenerovat seznam všech polí s tímto datovým typem (dědičnost typů je podporována). Pole lze upravovat i manuálně. Následně je třeba definovat hodnoty, které budou hledány – buď manuálně, nebo pomocí generátoru (lze například hledat všechny tabulky, jejich jméno začíná určitým prefixem). Vyhledávač pak zkusí v každém poli najít všechny určené hodnoty.

Přestože je primárním účelem hledání ID/jmen aplikačních objektů, nic vám nebrání hledat třeba číslo účetního dokladu.

Pouze pro AX 2009.

Více informací + download: Axaptapedia.