Binární data v AX2012

K manipulaci binárních dat (např. binárních souborů včetně obrázků, serializovaných objektů apod.) slouží zejména třídy BinData, BinaryIo a Binary. Zatímco první dvě jsou v AX2012 stejné jako v AX2009, třídě Binary přibylo několik užitečných metod: public static Binary constructFromContainer(container _data) public static Binary constructFromMemoryStream(CLRObject _memoryStream) public container getContainer() public CLRObject getMemoryStream() Binary tedy může sloužit jako …

Continue reading ‘Binární data v AX2012’ »