Real world functional programming

Poprvé jsem se něco konkrétnějšího o funkcionálním programovaní dozvěděl před pár lety v Praze na jedné z přednášek Tomáše Petříčka. Tam také zmínil svoji knihu Real world functional programming. Celé to znělo docela zajímavě a já jsem si řekl, že se na tu knížku někdy podívám. Chvilku mi to trvalo, ale nakonec se čas našel …

Continue reading ‘Real world functional programming’ »

C#: Inicializátory polí a kolekcí

Nedávno jsem dostal několik otázek ohledně inicializátorů polí a kolekcí v C#. Protože se to může hodit i někomu dalšímu, rozhodl jsem se sepsat odpověď touto formou. Veškeré informace zmíněné dále jsou platné pro C# verze 3.0 a vyšší. Pole Jednorozměrné pole se standardně deklaruje a inicializuje takto: string[] array = new string[3]; //Pole o třech …

Continue reading ‘C#: Inicializátory polí a kolekcí’ »

Syntéza řeči v .NET

Zkoušeli jste někdy syntézu řeči (tedy vyslovování textu počítačem)? Je to překvapivě jednoduché. Následující triviální příklad oznámí aktuální čas (jazyk: PowerShell): Add-Type -AssemblyName System.Speech $synthesizer = New-Object -TypeName System.Speech.Synthesis.SpeechSynthesizer $synthesizer.Speak("It’s {0:H m}" -f (Get-Date)) Lze také udělat třeba hlasové oznamování výjimek: $nullReference.ToString() trap { Add-Type -AssemblyName System.Speech $synthesizer = New-Object -TypeName System.Speech.Synthesis.SpeechSynthesizer $synthesizer.SpeakAsync($_) } Měli …

Continue reading ‘Syntéza řeči v .NET’ »