X++ do CIL

Dynamics AX 2012 dokáže generovat Common Intermediate Language z X++. To umožňuje spouštět daleko více kódu v běhovém prostředí Common Language Runtime a přepínání mezi běhovým prostředím pro X++ a CLR může být značně zredukováno, což má oboje pozitvní vliv na výkon. Mnoho vývojářů to celé považuje trochu za černou magii, což má občas za …

Continue reading ‘X++ do CIL’ »