Zpracování XML přes .NET Interop

Dnes chci ukázat, jak můžete stahovat XML soubory z internetu, validovat, parsovat a použít je v Dynamics AX 2012. Je to také další příklad toto, jak můžeme implementaci zjednodušit pomocí vhodných .NET API and pohodlně takový kód integrovat s Dynamics AX. Zdrojem našich dat budou denní směnné kurzy poskytované Evropskou centrální bankou jako jednoduchý XML …

Continue reading ‘Zpracování XML přes .NET Interop’ »

AX + LINQ + WPF

Všechny technologie zmíněné v nadpisu – Dynamics AX, LINQ (Language Integrated Query) a WPF (Windows Presentation Foundation) – jsou dost rozsáhlé a míchat je dohromady může znít divně. Ale já chci ukázat, jak je lze využít ke zjednodušení složitých věcí. Vytvoříme jednoduchou WPF aplikaci, která bude zobrazovat data z Dynamics AX. LINQ to AX, což …

Continue reading ‘AX + LINQ + WPF’ »

Kompilační log v Dynamics AX

Dynamics AX umožňuje exportovat výsledky kompilace do souboru (.html). Tento soubor je pak možné naimportovat zpět a pracovat s výsledky kompilace v prostředí Dynamics AX stejným způsobem jako po běžné kompilaci. To se hodí pro pozdější analýzu bez nutnosti rekompilace, automatizované buildy a tak podobně. Občas by ale bylo vhodné výsledky kompilace analyzovat mimo Dynamics …

Continue reading ‘Kompilační log v Dynamics AX’ »