Typy AOT elementů v AX2012

Jak asi víte, Dynamics AX 2012 ukládá data o aplikačních objektech do databáze, namísto .aod souborů používaných dříve. Také přidala pár elementů do AOT – formulářové části, projekty Visual Studia a podobně. Ve starších verzích jste mohli vidět a dotazovat se na informace o objektech v AOT v tabulce UtilElements (a pár souvisejících tabulkách). V …

Continue reading ‘Typy AOT elementů v AX2012’ »

Přesun modelu do jiné vrstvy

Vypadá to, že modely v Dynamics AX 2012 nepodporují přesuny mezi vrstvami. Kód nebývá přesouván do jiné vrstvy každý den, ale není to zas tak výjimečná situace. Máme pořád naše staré nástroje jako export a import souborů .xpo, ale modely tento proces jen komplikují, místo aby ho zjednodušovaly (protože is musíte poradit s vlastnostmi modelu …

Continue reading ‘Přesun modelu do jiné vrstvy’ »