Zpracování XML přes .NET Interop

Dnes chci ukázat, jak můžete stahovat XML soubory z internetu, validovat, parsovat a použít je v Dynamics AX 2012. Je to také další příklad toto, jak můžeme implementaci zjednodušit pomocí vhodných .NET API and pohodlně takový kód integrovat s Dynamics AX. Zdrojem našich dat budou denní směnné kurzy poskytované Evropskou centrální bankou jako jednoduchý XML …

Continue reading ‘Zpracování XML přes .NET Interop’ »

Všehochuť – 04/2013

Tento nový „seriál“ je určený k stručným zmínkám na různá témata, která považuji za zajímavá a/nebo užitečná, ale která jsou příliš krátká na samostatné příspěvky, nechci jim momentálně věnovat více času nebo vám prostě chci dát odkaz a sám bych nepřidal žádnou další hodnotu. Porovnání 〈Dynamics AX〉 Funkce Compare pro aplikační objekty v Dynamics AX …

Continue reading ‘Všehochuť – 04/2013’ »

Trasování s EventSource v .NETu 4.5

.NET 4.5 přinesl nový způsob, jak vytvářet trasovací události. Aplikace takové události vytváří, když se stane něco zajímavého, a ty se pak hodí zejména pro diagnostiku, ať už funkční nebo výkonnostní. Trasování pochopitelně není nová myšlenka a mnoho řešení existuje i v nižších verzích .NET frameworku (např. TraceSource). Ale nové řešení nabízí nové schopnosti, velmi …

Continue reading ‘Trasování s EventSource v .NETu 4.5’ »

X++ do CIL

Dynamics AX 2012 dokáže generovat Common Intermediate Language z X++. To umožňuje spouštět daleko více kódu v běhovém prostředí Common Language Runtime a přepínání mezi běhovým prostředím pro X++ a CLR může být značně zredukováno, což má oboje pozitvní vliv na výkon. Mnoho vývojářů to celé považuje trochu za černou magii, což má občas za …

Continue reading ‘X++ do CIL’ »

AX + LINQ + WPF

Všechny technologie zmíněné v nadpisu – Dynamics AX, LINQ (Language Integrated Query) a WPF (Windows Presentation Foundation) – jsou dost rozsáhlé a míchat je dohromady může znít divně. Ale já chci ukázat, jak je lze využít ke zjednodušení složitých věcí. Vytvoříme jednoduchou WPF aplikaci, která bude zobrazovat data z Dynamics AX. LINQ to AX, což …

Continue reading ‘AX + LINQ + WPF’ »