Sestavení obsahující zadaný typ

Při zkoumání Dynamics AX 2012 občas narážím na situace, kdy bych se chtěl dozvědět více o nějakém CLR typu (zejména dekompilovat ho v ILSpy) a potřebuji vědět, v jakém sestavení je se nachází. Lze to řešit například takovouto X++ metodou: public static void showContainingAssembly(str _typeName) { System.AppDomain appDomain = System.AppDomain::get_CurrentDomain(); System.Reflection.Assembly[] assemblies = appDomain.GetAssemblies(); System.Reflection.Assembly …

Continue reading ‘Sestavení obsahující zadaný typ’ »