Dotazy na tabulky s dědičností

Dědičnost tabulek je zajímavá vlastnost Dynamics AX 2012, díky které je možné modelovat hierarchie typů v databázi velmi podobně jako v objektovém modelování. Dynamics AX nejen že umožňuje definovat dědičnost v metadatech, ale také ji automaticky zohledňuje v dotazech do databáze, na formulářích a podobně. Problém je, že ji řada vývojářů používá bez pochopení, jak …

Continue reading ‘Dotazy na tabulky s dědičností’ »

AX2012: Poddotazy v pohledech

Dynamics AX 2012 podporuje vypočítané sloupce (computed columns) v pohledech (views) v AOT. To umožňuje hodnoty nějakým způsobem zkonvertovat, skutečně spočítat hodnotu na základě několika dalších polí a tak podobně, a to vše je definováno přímo v SQL Serveru jako jakýkoli jiný pohled. Definice vypočítaného sloupce vlastně pouze vygeneruje T-SQL řetězec, který se pak vloží …

Continue reading ‘AX2012: Poddotazy v pohledech’ »