Team Foundation Build – Šablona procesu

Jak jsem zmínil v Lehký úvod do Team Foundation Build 2010, jednotlivé akce buildu a jejich sekvence jsou definovány v šabloně procesu. Ta je založena na Windows Workflow Foundation 4.0, takže je to vlastně textový XAML soubor. Hlavně ale existuje vizuální návrhář integrovaný do Visual Studia, díky kterému lze definovat proces prostým přetažením akcí do …

Continue reading ‘Team Foundation Build – Šablona procesu’ »

Lehký úvod do Team Foundation Build 2010

Team Foundation Build je součástí Team Foundation Server a slouží k automatizovanému sestavování aplikací. Typicky takový build získá nejnovější verze zdrojového kódu a odkazovaných komponent, zkompiluje aplikaci, spustí testy, vytvoří instalátor a tak dále. Dokáže také logovat a oznamovat výsledky buildu, přiřadit pracovním položkám číslo buildu, v kterém jsou zahrnuty, a mnoho dalšího. Buildy mohou …

Continue reading ‘Lehký úvod do Team Foundation Build 2010’ »