Všehochuť – 06/2013

AxErd Microsoft zveřejnil několik entitně-relačních diagramů (ERD) ohledně Dynamics AX 2012 R2 (+ nějaké související informace jako třeba cizí klíče). Přímý odkaz zde: AxErd. Dynamics AX 2012 a TFS 2012 Dynamics AX 2012 (CU5/R2 CU1) je oficiálně kompatibilní s Team Foundation Serverem 2012 (zdroj). Code maps debugger integration Code maps ve Visual Studiu 2012 (CU1+) …

Continue reading ‘Všehochuť – 06/2013’ »

Pracovní prostory TFS v AX2012

Předchozí příspěvek – Sdílená vs. izolovaná prostředí Dynamics AX – jsem půvobně napsal hlavně jako úvod k tomuto příspěvku a abych se na něj mohl dnes odkazovat. Vyvolal nečekaně mnoho diskuze – a to je dobře. Srovnání obou možných přístupů by vám mělo pomoci zvolit ten nejvhodnější a upozornit, s jakými problémy se případně musíte …

Continue reading ‘Pracovní prostory TFS v AX2012’ »

Sdílená vs. izolovaná prostředí Dynamics AX

Co je to izolované prostředí? Izolované vývojové prostředí znamená, že každý vývojář má svůj vlastní, izolovaný kód, na kterém pracuje. To také vyžaduje samostatnou databázi (různé aplikace mohou mít různé databázové schéma) a pokud možno izolovaný operační systém a všechny ostatní potřebné komponenty. Detaily závisí na konkrétních potřebách a dostupném vybavení. Axapta, nyní Dynamics AX, …

Continue reading ‘Sdílená vs. izolovaná prostředí Dynamics AX’ »

Team Foundation Build – Šablona procesu

Jak jsem zmínil v Lehký úvod do Team Foundation Build 2010, jednotlivé akce buildu a jejich sekvence jsou definovány v šabloně procesu. Ta je založena na Windows Workflow Foundation 4.0, takže je to vlastně textový XAML soubor. Hlavně ale existuje vizuální návrhář integrovaný do Visual Studia, díky kterému lze definovat proces prostým přetažením akcí do …

Continue reading ‘Team Foundation Build – Šablona procesu’ »

Lehký úvod do Team Foundation Build 2010

Team Foundation Build je součástí Team Foundation Server a slouží k automatizovanému sestavování aplikací. Typicky takový build získá nejnovější verze zdrojového kódu a odkazovaných komponent, zkompiluje aplikaci, spustí testy, vytvoří instalátor a tak dále. Dokáže také logovat a oznamovat výsledky buildu, přiřadit pracovním položkám číslo buildu, v kterém jsou zahrnuty, a mnoho dalšího. Buildy mohou …

Continue reading ‘Lehký úvod do Team Foundation Build 2010’ »