AX2012 Windows 8 App Developer Starter Kit

Microsoft právě spustil open-source projekt nazvaný Dynamics AX 2012 Windows 8 App Developer Starter Kit. Jak jeho jméno naznačuje, je to projekt o vývoji Windows 8 aplikací, které komunikují s Dynamics AX 2012. V současné chvíli obsahuje jednu ukázkovou aplikaci a příručku, která popisují její vývoj. Ukázková aplikace zobrazuje výstrahy (alerts) z Axapty – vypadá …

Continue reading ‘AX2012 Windows 8 App Developer Starter Kit’ »

ReceivedFault is not marked as serializable

Minulý týden jsem potřeboval použít v AX2009 jednu webovou službu poskytovanou třetí stranou. Vytvořil jsem referenci v AOT, takže AX vygenerovala potřebný kód a konfiguraci a já jsem byl okamžitě schopný získat data z webové služby. Skvělé. Ale nepsal bych o tom, pokud by to bylo všechno. Ta daná webová služba se bude používat interaktivně …

Continue reading ‘ReceivedFault is not marked as serializable’ »

Serializace výčtových typů

Situace: Webová služba hostovaná na AOS Dynamics AX 2012, na požádání najde určitá data v databázi a vrátí je. Typ jednoho z polí je výčtový typ UtilElementType. Problém: Není-li nalezen žádný záznam, systém vyhodí výjimku „Enum value ‚0‘ is invalid for type ‚Dynamics.Ax.Application.UtilElementType‘ and cannot be serialized.“ („Hodnota ‚0‘ není platná pro výčtový typ ‚Dynamics.Ax.Application.UtilElementType‘ …

Continue reading ‘Serializace výčtových typů’ »

AX2012: Service Configuration Editor

Použití Windows Communication Foundation v Dynamics AX 2012 přináší mimo jiné možnost konfigurovat služby pomocí XML konfiguračních souborů. Příkladem takového konfiguračního souboru je Ax32Serv.exe.config (defaultně v C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\60\Server\MicrosoftDynamicsAX\bin\), kde je možné nastavovat parametry systémových služeb hostovaných na AOS (včetně minule zmíněné metadata service). WCF konfigurace umožňuje definovat adresy služeb, zabezpečení, logování a spoustu …

Continue reading ‘AX2012: Service Configuration Editor’ »

AX2012: Metadata service

Dynamics AX 2012 nabízí dalším programům přístup ke svým aplikačním metadatům (jako jsou informace o datových typech, tabulkách, labelech atd.) pomocí WCF služeb. Toto řešení má oproti přístupu přes Business Connector řadu výhod, například v oblasti zabezpečení, konfigurace nebo při volání z ne-NET. aplikací. Způsob použití metadata service je velmi dobře popsán na MSDN, což …

Continue reading ‘AX2012: Metadata service’ »