AX + LINQ + WPF

Všechny technologie zmíněné v nadpisu – Dynamics AX, LINQ (Language Integrated Query) a WPF (Windows Presentation Foundation) – jsou dost rozsáhlé a míchat je dohromady může znít divně. Ale já chci ukázat, jak je lze využít ke zjednodušení složitých věcí. Vytvoříme jednoduchou WPF aplikaci, která bude zobrazovat data z Dynamics AX. LINQ to AX, což …

Continue reading ‘AX + LINQ + WPF’ »

Profilování paměti

Dynamics AX nabízí spoustu možností, jak volat .NETový kód, používat .NET GUI prvky a podobně. To je úplně skvělé – umožňuje to používat existující .NETové typy a frameworky nebo jednoduše psát kód v jazyce, který se pro dané řešení hodí nejlépe. Ale jako vždy: „S velkou mocí přichází i velká zodpovědnost“. Jeden z potenciálních problémů …

Continue reading ‘Profilování paměti’ »

Binární data v AX2012

K manipulaci binárních dat (např. binárních souborů včetně obrázků, serializovaných objektů apod.) slouží zejména třídy BinData, BinaryIo a Binary. Zatímco první dvě jsou v AX2012 stejné jako v AX2009, třídě Binary přibylo několik užitečných metod: public static Binary constructFromContainer(container _data) public static Binary constructFromMemoryStream(CLRObject _memoryStream) public container getContainer() public CLRObject getMemoryStream() Binary tedy může sloužit jako …

Continue reading ‘Binární data v AX2012’ »

Tutoriál: WPF User Control pro AX2012

Jedna z mnoha nových vlastností v Dynamics AX 2012, které přináší fantastické možnosti, je schopnost používat prvky uživatelského rozhraní vytvořené ve Windows Forms nebo WPF. Microsoft vynaložil značné úsilí na integrovaci prostředí .NET a AX, nejen ve smyslu běhu aplikace, ale také pro vývojáře, pro snadné zpracovávání událostí a tak dále. Pojďme se podívat na …

Continue reading ‘Tutoriál: WPF User Control pro AX2012’ »