Binary data in AX2012

For a manipulation with binary data (e.g. binary files including images, serialized objects etc.), AX particularly offers classes BinData, BinaryIo and Binary. While the first two ones are the same in AX2012 as in AX2009, Binary got a few new useful methods: public static Binary constructFromContainer(container _data) public static Binary constructFromMemoryStream(CLRObject _memoryStream) public container getContainer() …

Continue reading ‘Binary data in AX2012’ »

Tutoriál: WPF User Control pro AX2012

Jedna z mnoha nových vlastností v Dynamics AX 2012, které přináší fantastické možnosti, je schopnost používat prvky uživatelského rozhraní vytvořené ve Windows Forms nebo WPF. Microsoft vynaložil značné úsilí na integrovaci prostředí .NET a AX, nejen ve smyslu běhu aplikace, ale také pro vývojáře, pro snadné zpracovávání událostí a tak dále. Pojďme se podívat na …

Continue reading ‘Tutoriál: WPF User Control pro AX2012’ »

Tutorial: WPF User Control for AX2012

One of many new features in Dynamics AX 2012 which bring fantastic new possibilities is the ability to host managed UI controls, both from Windows Forms and WPF. Microsoft made a great effort to integrate the .NET environment and AX, not only from a run-time perspective but also for developers, easy event handling and so …

Continue reading ‘Tutorial: WPF User Control for AX2012’ »