AX: Podpora pesimistických zámků

Vynechme úvod a skočme rovnou do kódu: while select forUpdate myTable { ttsBegin; myTable.MyField = ‚something‘; myTable.update(); ttsCommit; } S takovým kódem se setkávám opravdu často a za určitých okolností funguje velmi dobře. Konkrétně vyžaduje, aby bylo aktivní optimistické zamykání záznamů. Dynamics AX v takovém případě jen zkontroluje, že je záznam vybrán pro update a …

Continue reading ‘AX: Podpora pesimistických zámků’ »