Výchozí hodnota datového typu

Nedávno jsem potřeboval zjistit, zda je v proměnné typu guid defaultní hodnota ({0000…}). Není samozřejmě problém použít nově nainicializovanou proměnnou nebo převést řetězcovou reprezantaci na guid pomocí str2guid(), ale vždy je dobré takovou logiku schovat do samostatné metody. Žádnou standardní metodu se mi nepodařilo najít, tak jsem si naimplementoval vlastní.

Nicméně dnes jsem zjistil, že řešení existuje. Výchozí hodnoty pro jednotlivé typy lze získat pomocí následujících metod třídy Global:

static anytype nullValue(anytype a)
static anytype nullValueBaseType(Types baseType, boolean enumAsInt = false)