Rozšiřování editoru v AX2012

Představte si, že byste rádi rozšířili editor v Dynamics AX 2012, například o (citelně chybějící) zvýrazňování závorek. Jak se to dá udělat?

Musíte si uvědomit, že ačkoli je editor vypadá pořád skoro stejně jako v předchozích verzích, jeho architektura se úplně změnila. Nyní je do AX zabudován editor z Visual Studia a jen byl udělán tak, aby vypadal jako ten starý editor. A ačkoli editor v AX stále nemá mnoho schopností, toto řešení nám umožňuje použít stejný způsob rozšiřování jako v případě normálního editoru ve Visual Studiu.

Takže, jak implementovat zvýrazňování závorek? Ze všeho nejdřív potřebujete Visual Studio 2010 Professional (nebo vyšší edici) a Visual Studio 2010 SDK (odkazy níže). Pak stačí postupovat podle tutoriálu Walkthrough: Displaying Matching Braces. Ten je psaný pro Visual Studio a nemá nic společného s Dynamics AX, ale jak jsem řekl – technicky je to stále stejný editor.

Když dokončíte tutoriál (nebo si stáhnete hotovou verzi), musíte zkopírovat .dll knihovnu do adresáře bin\EditorComponents v adresáři klienta AX2012 (např. c:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\60\Client\Bin\EditorComponents). A to je vše – jen pusťte AX, otevřete editor a odpovídající závorky by měly být automaticky zvýrazněny, jakmile je kurzor umístěn před otevírací nebo za uzavírací závorkou.

Mimochodem, technologie umožňující takto snadné přidávání nových rozšíření se nazývá Managed Extensibility Framework a stojí za to se na ni podívat.

Musím znovu zopakovat, že Dynamics AX prošla mnohými architektonickými změnami, které nemusí být na první pohled patrné, ale které přináší úplně nové možnosti. A zvýrazňování závorek mi v AX chybělo tolik let…

Odkazy

AxBraceMatching – DLL
AxBraceMatching – zazipovaný VS projekt (vyžaduje VS SDK)

Visual Studio 2010 SDK

Visual Studio 2010 SP1 SDK