Prázdný startupCmd v AX2012

Nedávno jsem měl potíže s jedním prostředím AX2012 – startovní příkazy (startup commands) jednoduše nefungovaly. Klient Axapty nastartoval, ale to bylo vše.

Ladění ukázalo, že metoda startup() v třídě Info vůbec žádný text s příkazem nedostala:

Po chvilce zkoumání jsem si všiml, že s jiným konfiguračním souborem to funguje:

Toto je rozdíl mezi těmi dvěma konfiguracemi:

logdir,Text,%USERPROFILE%\Microsoft\Dynamics Ax\Log\
company,Text,
partition,Text,
startupcmd,Text,
extracmdline,Text,-Development
startupmsg,Text,

Pokud konfigurace obsahuje extracmdline,Text,-Development (což otvírá AX přímo ve vývojovém pracovním prostoru), startovní příkazy se ignorují. Pokud je hodnota extracmdline prázdná, všechno funguje normálně. Chová se to stejně v AX2012 i AX2012 R2.

Vyhnout se takovým konfiguračním souborům je snadné… jakmile víte, že byste měli.