Slight introduction to Team Foundation Build 2010

Team Foundation Build is part of Team Foundation Server used to automatedly build applications. Typically, such a build gets latest versions of source code and all referenced components, compiles the application, runs tests, creates an installer and so on. It’s also able to log and report build results, assign build number to work items included …

Continue reading ‘Slight introduction to Team Foundation Build 2010’ »

Lehký úvod do Team Foundation Build 2010

Team Foundation Build je součástí Team Foundation Server a slouží k automatizovanému sestavování aplikací. Typicky takový build získá nejnovější verze zdrojového kódu a odkazovaných komponent, zkompiluje aplikaci, spustí testy, vytvoří instalátor a tak dále. Dokáže také logovat a oznamovat výsledky buildu, přiřadit pracovním položkám číslo buildu, v kterém jsou zahrnuty, a mnoho dalšího. Buildy mohou …

Continue reading ‘Lehký úvod do Team Foundation Build 2010’ »

In-place build script

In recent posts (here and here) I presented a PowerShell module simplifying some administrative tasks in Dynamics AX. I also promised to show its usage in builds both with and without Team Foundation Server. To use TFS Build has some advantages – e.g. for logging and result reporting, automatic creating of work items if a …

Continue reading ‘In-place build script’ »

In-place build script

V nedávných příspěvcích (zde a zde) jsem prezentoval PowerShellový modul zjednodušující některé administrační úkony ohledně Dynamics AX. Slíbil jsem také ukázat jeho využití v buildech s i bez Team Foundation Serveru. Využití TFS Buildu má své výhody – třeba pro logování a oznamování výsledků, automatické vytváření pracovních položek při selhání buildu a podobně. Bez TFS …

Continue reading ‘In-place build script’ »

DynamicsAxCommunity PowerShell modul – Úvod

Téma několika následujících příspěvků je Dynamics AX, PowerShell a TFS, často dohromady. Rád bych si také v příštích dnech trochu vyčistil “frontu příspěvků”… Pokud znáte můj předchozí blog, možná si pamatujete pár PowerShellových skriptů, které jsem zveřejnil zhruba před dvěma lety (příspěvky se štítkem “PowerShell” zde) a mezitím jsem vytvořil pár dalších. Nyní jsem se …

Continue reading ‘DynamicsAxCommunity PowerShell modul – Úvod’ »