Dynamické volání metod v X++

X++ je staticky typovaný jazyk, že? Nicméně občas ho potřebujeme použít dynamicky… Nejčastější případ je, že potřebujete volat metody definované na formuláři. To nelze udělat se statickými typy – formuláře jsou technicky instance třídy SysSetupFormRun, která očividně nezahrnuje metody, které jste přidali do svého formuláře. Také nemůžete referenci přetypovat na typ formuláře, protože formuláře nejsou …

Continue reading ‘Dynamické volání metod v X++’ »

Pár úvah o dynamických jazycích

Dnes jsem se byl podívat v MDCC (Microsoft Development Center Copenhagen) na TechTalku s názvem Dynamic languages for statically typed minds – česky bych to překřtil na Dynamické jazyky pro staticky typované mozečky. 😉 Přednášel Niclas Nilsson a jeho hlavním cílem bylo přesvědčit nás, programátory zvyklé především na staticky typované jazyky, že dynamické jazyky mají …

Continue reading ‘Pár úvah o dynamických jazycích’ »