C#: Inicializátory polí a kolekcí

Nedávno jsem dostal několik otázek ohledně inicializátorů polí a kolekcí v C#. Protože se to může hodit i někomu dalšímu, rozhodl jsem se sepsat odpověď touto formou. Veškeré informace zmíněné dále jsou platné pro C# verze 3.0 a vyšší. Pole Jednorozměrné pole se standardně deklaruje a inicializuje takto: string[] array = new string[3]; //Pole o třech …

Continue reading ‘C#: Inicializátory polí a kolekcí’ »