Refactoring of financial reasons

If you’re not sure what “refactoring” means, note that it is a change of the structure of code without changing how the application behaves. It might sound useless, but it’s actually very important. You must realize that the quality of code doesn’t depend only on its runtime behavior – whether you can easily maintain and …

Continue reading ‘Refactoring of financial reasons’ »

Code in forms

Almost every Dynamics AX developer knows them rule that business logic shouldn’t go to forms, but only few take it at least a bit seriously. It’s surprising that although developers complain about slow and hard to maintain forms, it doesn’t induce then to do something differently. I believe it has several reasons: Programmers often don’t …

Continue reading ‘Code in forms’ »

Kód na formuláři

Skoro každý vývojář Dynamics AX zná pravidlo, že na formuláře nepatří aplikační logika, jenže jen málokdo ho bere alespoň trochu vážně. Je s podivem, že ač si sami programátoři stěžují na pomalé a těžko udržovatelné formuláře, nepřiměje je to začít něco dělat jinak Myslím, že to má několik příčin: Programátoři často zcela nechápou, jaké problémy …

Continue reading ‘Kód na formuláři’ »