SurrogateKey na importovaných tabulkách

Pokud v Dynamics AX 2012 vytvoříte novou tabulku, její primární a cluster indexy jsou automaticky nastaveny na hodnotu “SurrogateKey”. Pokud ale tabulku naimportujete ze starší verze, SurrogateKey se vůbec nenabídne a nenašel jsem žádnou “normální” cestu, jak toho docílit. Nicméně… v .xpo nově vytvořené tabulky: TABLE #Table1 EnforceFKRelation 1 PROPERTIES Name #Table1 CreateRecIdIndex #Yes PrimaryIndex …

Continue reading ‘SurrogateKey na importovaných tabulkách’ »

SurrogateKey on imported tables

If a new table is created in Dynamics AX 2012, its primary and cluster indexes are automatically set to “SurrogateKey” value. But if you import a table from an older version, SurrogateKey is not available and I’ve found no “normal” way how to achieve this. Nevertheless… in the .xpo of the newly created table: TABLE …

Continue reading ‘SurrogateKey on imported tables’ »