Tisk reportu z kódu v AX2012

Jak vytisknout report z X++ a změnit nastavení tisku v AX2012?

Mám pro vás konkrétní příklad – měl by vám dát dobrou představu jak na to, i pokud je váš případ je trochu jiný.

SrsReportRunController          controller = new SrsReportRunController();
SysUserLicenseCountRDPContract  rdpContract = new SysUserLicenseCountRDPContract();
SRSPrintDestinationSettings     settings;
 
// Určete, jaký report and design reportu se má použít
controller.parmReportName(ssrsReportStr(SysUserLicenseCountReport, Report));
// Použijte mód vykonávání vyhovující vaší situaci
controller.parmExecutionMode(SysOperationExecutionMode::ScheduledBatch);
// Potlačte dialog
controller.parmShowDialog(false);
 
// Explicitně určete všechny vyžadované parametry
rdpContract.parmReportStateDate(systemDateGet());
controller.parmReportContract().parmRdpContract(rdpContract);
 
// Dle potřeby změňte nastavení tisku
settings = controller.parmReportContract().parmPrintSettings();
settings.printMediumType(SRSPrintMediumType::File);
settings.fileFormat(SRSReportFileFormat::Excel);
settings.fileName(@'\\share\UserLicenseCount.xlsx');
 
// Spusťte report
controller.startOperation();