AxBuild.exe

Just a quick one to bring your attention to something what you may have missed. Microsoft released a command-line tool for Dynamics AX R2 CU 7 called AxBuild. It’s capable of compiling X++ code directly on AOS and doing it in several threads in the same some time, which has a huge effect on performance. …

Continue reading ‘AxBuild.exe’ »

AxBuild.exe

Dnes chci jen krátce upozornit na něco, co jste možná minuli. Microsoft uvolnil malou konzolovou aplikace pro Dynamics AX R2 CU 7 nazvanou AxBuild. Je schopna kompilovat X++ kód přímo na AOS and dělat to v několika vláknech najednou, což má obrovský vliv na výkon. Microsoft dosáhl dokonce 92% (!) zlepšení času kompilace (v pečlivě …

Continue reading ‘AxBuild.exe’ »

Combine XPO and corrupted files

Few days ago my night build of a Dynamics AX 2009 application stopped working correctly. Some objects were missing in the built layer, which of course caused many compilation errors. It occurred that data were correctly obtained from version control, but the Combine XPO Tool (CombineXPOs.exe) couldn’t process them. (If you’re not familiar with that, …

Continue reading ‘Combine XPO and corrupted files’ »

Combine XPO a poškozené soubory

Před pár dny přestal správně pracovat můj noční build jedné aplikace Dynamics AX 2009. V sestavené vrstvě chyběly některé objekty, což pochopitelně způsobilo spoustu kompilačních chyb. Ukázalo se, že data byla v pořádku získána ze správy verzí, ale aplikace Combine XPO Tool (CombineXPOs.exe) je nedokázala zpracovat. (Pokud ji neznáte, Combine XPO se používá k sloučení …

Continue reading ‘Combine XPO a poškozené soubory’ »

Team Foundation Build – Process template

As I mentioned in Slight introduction to Team Foundation Build 2010, individual build actions and their sequence are defined in a process template. That’s based on Windows Workflow Foundation 4.0, so it’s basically a text-based XAML file. But primarily there is a visual designer integrated to Visual Studio allowing you to define a process by …

Continue reading ‘Team Foundation Build – Process template’ »