Windows Azure Virtual Network with Active Directory

First of all, why would you want to create virtual machines in Windows Azure? There may be many reasons; let’s mention just a few of them: You don’t need any new hardware or adding more pressure on existing hardware. Creating virtual machines is very easy – you can do it in just a few clicks. …

Continue reading ‘Windows Azure Virtual Network with Active Directory’ »

A required device isn’t connected

Microsoft recently released Dynamics AX 2012 R2 Solution Demo Package V4, i.e. a new version of the virtual machine with Dynamics AX and related components installed and configured. The version of AX there is 2012 R2 CU7. I successfully downloaded, unpacked and imported VM A (30 GB), but when I tried to boot it, I …

Continue reading ‘A required device isn’t connected’ »

A required device isn’t connected

Microsoft nedávno uvolnil Dynamics AX 2012 R2 Solution Demo Package V4, tedy novou verzi virtuální počítače (Virtual Machine, dále jen VM) s nainstalovaným a nakonfigurovaným systémem Dynamics AX a souvisejícími komponentami. Obsahuje verzi AX 2012 R2 CU7. Úspěšně jsem stáhl, rozbalil a naimportoval VM A (30 GB), ale při pokusu o boot jsem dostal následující …

Continue reading ‘A required device isn’t connected’ »

AX2012 R2 Demo V3.0

Microsoft recently released new virtual machines with preconfigured AX2012 R2 (and a lot of other stuff): Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Solution Demo Package V3.0. I’ve already installed the main machine and I would like to share two warnings: If you run Hyper-V 2.o (Windows Server 2008), you can’t import the virtual machine – you …

Continue reading ‘AX2012 R2 Demo V3.0’ »

AX2012 R2 Demo V3.0

Microsoft nedávno uvolnil nové virtuální stroje s předkonfigurovanou AX2012 R2 (a spoustou dalších věcí): Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Solution Demo Package V3.0. Hlavní virtuální stroj jsem už nainstaloval a  chtěl bych se podělit o dvě varování: Pokud používáte Hyper-V 2.o (Windows Server 2008), nemůžete virtuální stroj naimportovat – musíte vytvořit nový a použít poskytnutý …

Continue reading ‘AX2012 R2 Demo V3.0’ »