Creating sales orders via AIF in AX2012

I was asked for an example how to create a sales order through AIF document services (SalesSalesOrderService). Here is my minimalist variant in C# (for AX2012 and demo data): var line = new AxdEntity_SalesLine() { ItemId = "D0001", SalesQty = 42, SalesUnit = "ea" };   var order = new AxdEntity_SalesTable() { CustAccount = "US-003", …

Continue reading ‘Creating sales orders via AIF in AX2012’ »

AX2012 Windows 8 App Developer Starter Kit

Microsoft právě spustil open-source projekt nazvaný Dynamics AX 2012 Windows 8 App Developer Starter Kit. Jak jeho jméno naznačuje, je to projekt o vývoji Windows 8 aplikací, které komunikují s Dynamics AX 2012. V současné chvíli obsahuje jednu ukázkovou aplikaci a příručku, která popisují její vývoj. Ukázková aplikace zobrazuje výstrahy (alerts) z Axapty – vypadá …

Continue reading ‘AX2012 Windows 8 App Developer Starter Kit’ »

AX2012 Windows 8 App Developer Starter Kit

Microsoft just launched an open-source project called Dynamics AX 2012 Windows 8 App Developer Starter Kit. As its name suggests, the project is about developing Windows 8 applications that communicate with Dynamics AX 2012. It currently contains one sample application and a guide describing its development. The sample application displays AX alerts for a given …

Continue reading ‘AX2012 Windows 8 App Developer Starter Kit’ »

ReceivedFault is not marked as serializable

Minulý týden jsem potřeboval použít v AX2009 jednu webovou službu poskytovanou třetí stranou. Vytvořil jsem referenci v AOT, takže AX vygenerovala potřebný kód a konfiguraci a já jsem byl okamžitě schopný získat data z webové služby. Skvělé. Ale nepsal bych o tom, pokud by to bylo všechno. Ta daná webová služba se bude používat interaktivně …

Continue reading ‘ReceivedFault is not marked as serializable’ »

ReceivedFault is not marked as serializable

Last week I needed to use a third-party web service in AX2009. I created a service reference in AOT, so AX generated necessary code and configuration and I was immediately able to get data from the service. Quickly done, almost without any work. Great. But I wouldn’t write about it if that was all. The …

Continue reading ‘ReceivedFault is not marked as serializable’ »