Serialization of enum types

Situation: A web service hosted on Dynamics AX 2012 AOS; it finds some data in database on demand and returns them. The type of one of the fields is UtilElementType enum. Problem: If no record is found, system throws the exception “Enum value ‘0’ is invalid for type ‘Dynamics.Ax.Application.UtilElementType’ and cannot be serialized.” Analysis: Fortunately, …

Continue reading ‘Serialization of enum types’ »

Serializace výčtových typů

Situace: Webová služba hostovaná na AOS Dynamics AX 2012, na požádání najde určitá data v databázi a vrátí je. Typ jednoho z polí je výčtový typ UtilElementType. Problém: Není-li nalezen žádný záznam, systém vyhodí výjimku “Enum value ‘0’ is invalid for type ‘Dynamics.Ax.Application.UtilElementType’ and cannot be serialized.” (“Hodnota ‘0’ není platná pro výčtový typ ‘Dynamics.Ax.Application.UtilElementType’ …

Continue reading ‘Serializace výčtových typů’ »

AX2012: Service Configuration Editor

Použití Windows Communication Foundation v Dynamics AX 2012 přináší mimo jiné možnost konfigurovat služby pomocí XML konfiguračních souborů. Příkladem takového konfiguračního souboru je Ax32Serv.exe.config (defaultně v C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\60\Server\MicrosoftDynamicsAX\bin\), kde je možné nastavovat parametry systémových služeb hostovaných na AOS (včetně minule zmíněné metadata service). WCF konfigurace umožňuje definovat adresy služeb, zabezpečení, logování a spoustu …

Continue reading ‘AX2012: Service Configuration Editor’ »

AX2012: Service Configuration Editor

The use of Windows Communication Foundation in Dynamics AX 2012 brings (among other things) a possibility to configure services by means of XML configuration files. An example of such configuration file can be Ax32Serv.exe.config (by default in C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\60\Server\MicrosoftDynamicsAX\bin\) where you can set up parameters of system services hosted on AOS (including the …

Continue reading ‘AX2012: Service Configuration Editor’ »

AX2012: Metadata service

Dynamics AX 2012 allows other programs to access its application metadata (like information about data types, tables, labels etc.) by WCF services. This solution has several advantages compared to an access via Business Connector (e.g. in security, configuration or when called from non-NET. applications). How to use the metadata service is described very well on …

Continue reading ‘AX2012: Metadata service’ »