Serializace výčtových typů

Situace: Webová služba hostovaná na AOS Dynamics AX 2012, na požádání najde určitá data v databázi a vrátí je. Typ jednoho z polí je výčtový typ UtilElementType. Problém: Není-li nalezen žádný záznam, systém vyhodí výjimku “Enum value ‘0’ is invalid for type ‘Dynamics.Ax.Application.UtilElementType’ and cannot be serialized.” (“Hodnota ‘0’ není platná pro výčtový typ ‘Dynamics.Ax.Application.UtilElementType’ …

Continue reading ‘Serializace výčtových typů’ »