Purpose of code reviews

Today’s post is – obviously – about code reviews. I don’t know how much are you familiar with the topic – maybe you don’t use any reviews at all, maybe you use them in a better way than I do, so I will describe my experience first. From what I’ve seen so far in Dynamics …

Continue reading ‘Purpose of code reviews’ »

Smysl revizí kódu

Dnešní příspěvek je – očividně – o revizích kódu. Nevím, jak moc toto téma znáte – možná žádné revize neděláte, možná je používáte mnohem lépe než já, takže nejdřív popíšu své zkušenosti. Co jsem tak zatím viděl v implementacích Dynamics AX, obvyklý proces je naprogramovat kód, nechat ho otestovat konzultantem a poslat zákazníkům (to platí …

Continue reading ‘Smysl revizí kódu’ »

Quality is a process

One part of my work on all projects since I left my first employer in Dynamics AX world was to improve quality of software products. That’s not by coincidence – it’s because I want to make high-quality software and to help companies to do it. High quality is good for everybody – it has obvious …

Continue reading ‘Quality is a process’ »

Kvalita je proces

Jedna část mé práce na všech projektech od doby, kdy jsem opustil svého prvního zaměstanavatele ve světě Dynamics AX, bylo zlepšit kvalitu softwarových produktů. To není náhoda – je to proto, že chci dělat kvalitní software and pomoci společnostem toho dosáhnout. Vysoká kvalita je dobrá pro všechny – má očividné výhody pro uživatele, ale je …

Continue reading ‘Kvalita je proces’ »