Smysl revizí kódu

Dnešní příspěvek je – očividně – o revizích kódu. Nevím, jak moc toto téma znáte – možná žádné revize neděláte, možná je používáte mnohem lépe než já, takže nejdřív popíšu své zkušenosti. Co jsem tak zatím viděl v implementacích Dynamics AX, obvyklý proces je naprogramovat kód, nechat ho otestovat konzultantem a poslat zákazníkům (to platí …

Continue reading ‘Smysl revizí kódu’ »

Sdílená vs. izolovaná prostředí Dynamics AX

Co je to izolované prostředí? Izolované vývojové prostředí znamená, že každý vývojář má svůj vlastní, izolovaný kód, na kterém pracuje. To také vyžaduje samostatnou databázi (různé aplikace mohou mít různé databázové schéma) a pokud možno izolovaný operační systém a všechny ostatní potřebné komponenty. Detaily závisí na konkrétních potřebách a dostupném vybavení. Axapta, nyní Dynamics AX, …

Continue reading ‘Sdílená vs. izolovaná prostředí Dynamics AX’ »