Posts in Czech (legacy)

EN: I used to write the blog in both English and Czech, but not anymore. New posts are in English only.
CZ: Blog jsem psával zároveň anglicky i česky, ale už ne. Nové příspěvky už jsou jen v angličtině.