Všehochuť – 04/2013

Tento nový “seriál” je určený k stručným zmínkám na různá témata, která považuji za zajímavá a/nebo užitečná, ale která jsou příliš krátká na samostatné příspěvky, nechci jim momentálně věnovat více času nebo vám prostě chci dát odkaz a sám bych nepřidal žádnou další hodnotu.

Porovnání 〈Dynamics AX〉

Funkce Compare pro aplikační objekty v Dynamics AX není zrovna nejchytřejší. Je užitečná v jednoduchých případech, ale nedokáže porozumět složitějším změnám – zobrazí je jako dvě zcela odlišné věci, takže musíte konkrétní změny identifikovat sami.

Pokud potřebuji rozumnější porovnání, používám externí nástroje jako TortoiseMerge.

Mohlo by být užitečné integrovat to do AX. Bylo by jen třeba exportovat texty k porovnání do dočasných souborů a zavolat TortoiseMerge se správnými parametry.

Také často používám porovnání přímo v systémech pro správu verzí (TFS, SourceSafe).

BindableBase 〈Windows Store Apps〉

Jak jsem už na tomto blogu zmínil, Caller Information v .NET 4.5 pomáhá zjednodušit implementaci rozhraní INotifyPropertyChanged. Třída BindableBase ve vývoji pro Windows Store používá stejný přístup a ještě to celé zjednodušuje.

Visual Studio přidá BindableBase do vašeho projektu (složky Common) s jakoukoli pokročilejší stránkou než Blank Page. K vytvoření třídy s notifikacemi musíte jen zdědit BindableBase, zavolat SetProperty() v přiřazení do vlastnosti, předat pole (field) jako referenci a hodnotu, která má být nastavena. BindableBase zařídí zbytek. Například:

public class Person : BindableBase
{
  private string name;
  public string Name
  {
    get { return name; }
    set { SetProperty(ref name, value); }
  }
}

Příkazy Windows 8 přes vzdálenou plochu 〈Windows 8〉

Jste-li připojeni přes vzdálenou plochu k Windows 8 (a předpokládám to samé s Windows Serverem 2012), můžete použít speciální menu s funkcemi Windows 8 jako třeba zobrazení Charms.

V zobrazení celé obrazovky najdete menu nahoře s ostatními funkcemi pro vzdálenou plochu.

Při zobrazení v okně klikněte pravým myšítkem na titulku okna:

Multilicence pro externí subjekty 〈Microsoft Volume Licensing〉

Toto je častá otázka a já jsem odpověď prostě zkopíroval z nejčastějších dotazů k licencování produktů.

Otázka: Naše společnost využívá pro krátkodobé projekty externí smluvní pracovníky, kteří pro nás čas od času pracují. Můžeme licence na produkty společnosti Microsoft (Office, licence CAL apod.), které jsme pořídili v rámci naší multilicenční smlouvy, přiřadit zařízením, která vlastní tito smluvní pracovníci?

Odpověď: Ano. Za podmínek, že jsou tyto licence používány ve prospěch vaší společnosti, můžete vy jako držitel licence přiřadit dané licence zařízením třetí strany. Smluvní pracovníci pak ale tyto licence nesmí využívat pro jakoukoli činnost, která nemá spojitost s činností vaší společností.

Ještě doplňuji z anglické verze:
Jste omezeni v tom, jak často můžete vaše licence přiřazovat. Licence z Volume Licensing můžete přiřadit jinému zařízení každých 90 dní, ne častěji.

Užitečné moduly 〈Powershell〉

Vytváření Powershellových modulů je velmi snadné a hodně lidí to již udělalo. Ale víte, co všechno je k dispozici? Zkuste tento seznam oblíbených Powershellových modulů. Já se chystám podívat blíže například na OData PowerShell Explorer.