Hodge-podge – 04/2013

This new “series” is intended to briefly mention various topics that I find interesting and/or useful, but they’re too short for a separate posts. I don’t currently want to spend more time with them or I just simply want to give you a link and I wouldn’t add any additional value. Compare 〈Dynamics AX〉 The …

Continue reading ‘Hodge-podge – 04/2013’ »

Všehochuť – 04/2013

Tento nový “seriál” je určený k stručným zmínkám na různá témata, která považuji za zajímavá a/nebo užitečná, ale která jsou příliš krátká na samostatné příspěvky, nechci jim momentálně věnovat více času nebo vám prostě chci dát odkaz a sám bych nepřidal žádnou další hodnotu. Porovnání 〈Dynamics AX〉 Funkce Compare pro aplikační objekty v Dynamics AX …

Continue reading ‘Všehochuť – 04/2013’ »

AX2012 Windows 8 App Developer Starter Kit

Microsoft právě spustil open-source projekt nazvaný Dynamics AX 2012 Windows 8 App Developer Starter Kit. Jak jeho jméno naznačuje, je to projekt o vývoji Windows 8 aplikací, které komunikují s Dynamics AX 2012. V současné chvíli obsahuje jednu ukázkovou aplikaci a příručku, která popisují její vývoj. Ukázková aplikace zobrazuje výstrahy (alerts) z Axapty – vypadá …

Continue reading ‘AX2012 Windows 8 App Developer Starter Kit’ »

AX2012 Windows 8 App Developer Starter Kit

Microsoft just launched an open-source project called Dynamics AX 2012 Windows 8 App Developer Starter Kit. As its name suggests, the project is about developing Windows 8 applications that communicate with Dynamics AX 2012. It currently contains one sample application and a guide describing its development. The sample application displays AX alerts for a given …

Continue reading ‘AX2012 Windows 8 App Developer Starter Kit’ »