AX2012 Windows 8 App Developer Starter Kit

Microsoft právě spustil open-source projekt nazvaný Dynamics AX 2012 Windows 8 App Developer Starter Kit. Jak jeho jméno naznačuje, je to projekt o vývoji Windows 8 aplikací, které komunikují s Dynamics AX 2012.

V současné chvíli obsahuje jednu ukázkovou aplikaci a příručku, která popisují její vývoj. Ukázková aplikace zobrazuje výstrahy (alerts) z Axapty – vypadá to nějak takto:

Aplikace používá pouze AIF a Windows Store projekt ve Visual Studio – Starter Kit je (alespoň v tuto chvíli) o předvádění, jak vyvíjet aplikace pro Windows 8, ne o vytváření nějakých speciálních knihoven pro AX-Win8 projekty.

Dle informací na Codeplexu plánuje Microsoft v budoucnu přidat další ukázkové aplikace a návody.

Já jsem úspěšně jsem použil příručku k vytvoření ukázkové aplikace za použití AX 2012 R2, TCP adaptéru (příručka používá HTTP) a Visual Studia 2012 Express.
Jediný problém byl v tom, že příručka předpokládá, že typ vlastnosti WorklistService.EventAlertForUserServiceFindResponse.EventAlertForUser je AxdEventAlertForUser, zatímco v mém případě byl vygenerován jako AxdEntity_EventInbox[], takže jsem musel kód odpovídajícím způsobem upravit.

Aktualizace: Protože se vyskytl nějaký problém se stahováním potřebných souborů z Codeplexu, můžete je dočasně stáhnout přímo odsud: