DefaultAction v lookup formuláři

Dynamics AX 2009 umožňuje definovat akci, která se provede při dvojkliku v gridu . Typické použití je v list pages (je to v české AX nějak přeloženo?), kdy se na dvojklik otevírá “normální” formulář.

Grid musí být needitovatelný a vlastnost DefaultAction odkazuje na tlačítko na formuláři (to může být i skryté).

Řekněme, že chcete vytvořit lookup formulář, který se nezavírá automaticky při výběru záznamu, ale až dvojklikem (což umožní provádět  v lookupu nějaké další akce). Pokud zabraňujete zavření formuláře až v close(), standardní akce zavírající lookup odchytně kliknutí na záznamu a ke spuštění DefaultAction (respektive události MouseDblClick) vůbec nedojde.

Stačí zajistit, aby se v daný okamžik nevolal super() v closeSelect() a DefaultAction začne fungovat dle očekávání.