Query/QueryRun with temporary tables (AX/F&O)

I noticed that some developers believe that Query* classes can’t be used to query temporary tables. It is possible; it just requires an extra step that isn’t needed with regular tables. When working with temporary tables, each buffer (variable) of the same table can refer to a different set of temporary data. Therefore using the …

Continue reading ‘Query/QueryRun with temporary tables (AX/F&O)’ »

Acceptance Test Library

Acceptance Test Library (ATL) in F&O isn’t a new feature, but many people aren’t aware of it, therefore let me try to raise awareness a bit. ATL is used in automated tests written by developers and its purpose is to easily create test data and verify results. Here is an example of such a test: …

Continue reading ‘Acceptance Test Library’ »

Recurring Integrations Scheduler: File already exists

I’ve recently run into a problem with Recurring Integrations Scheduler and I think I won’t be the only one, therefore I’m going to explain it here. The Recurring Integrations Scheduler (RIS) supports both the old recurring integrations API (enqueue/dequeue) and the new package API, which is the recommended approach. With the package API, you can …

Continue reading ‘Recurring Integrations Scheduler: File already exists’ »

Pár úvah o dynamických jazycích

Dnes jsem se byl podívat v MDCC (Microsoft Development Center Copenhagen) na TechTalku s názvem Dynamic languages for statically typed minds – česky bych to překřtil na Dynamické jazyky pro staticky typované mozečky. 😉 Přednášel Niclas Nilsson a jeho hlavním cílem bylo přesvědčit nás, programátory zvyklé především na staticky typované jazyky, že dynamické jazyky mají …

Continue reading ‘Pár úvah o dynamických jazycích’ »

ID popisků v Dynamics AX 2012

Dynamics AX řeší lokalizaci textů tak, že v kódu a metadatech používá ID popisku (label ID, např. @SYS1234) a skutečný text se pak dohledává na základě jazyka uživatele. .NET vývojáři si asi hned vzpomenou na lokalizační zdroje a satelitní sestavení a skutečně jde o velmi podobný princip. V Dynamics AX 2012 se okolo popisků odehrálo …

Continue reading ‘ID popisků v Dynamics AX 2012’ »