Few thoughts about dynamic languages

Today I visited MDCC (Microsoft Development Center Copenhagen) to attend a TechTalk named Dynamic languages for statically typed minds. The lecture was given by Niclas Nilsson and his main goal was to convince us, the developers used mainly to static-typed languages, that dynamic languages have some advantages too. Niclas didn’t go into any theory, he …

Continue reading ‘Few thoughts about dynamic languages’ »

Pár úvah o dynamických jazycích

Dnes jsem se byl podívat v MDCC (Microsoft Development Center Copenhagen) na TechTalku s názvem Dynamic languages for statically typed minds – česky bych to překřtil na Dynamické jazyky pro staticky typované mozečky. 😉 Přednášel Niclas Nilsson a jeho hlavním cílem bylo přesvědčit nás, programátory zvyklé především na staticky typované jazyky, že dynamické jazyky mají …

Continue reading ‘Pár úvah o dynamických jazycích’ »