ID popisků v Dynamics AX 2012

Dynamics AX řeší lokalizaci textů tak, že v kódu a metadatech používá ID popisku (label ID, např. @SYS1234) a skutečný text se pak dohledává na základě jazyka uživatele. .NET vývojáři si asi hned vzpomenou na lokalizační zdroje a satelitní sestavení a skutečně jde o velmi podobný princip. V Dynamics AX 2012 se okolo popisků odehrálo …

Continue reading ‘ID popisků v Dynamics AX 2012’ »