DefaultAction v lookup formuláři

Dynamics AX 2009 umožňuje definovat akci, která se provede při dvojkliku v gridu . Typické použití je v list pages (je to v české AX nějak přeloženo?), kdy se na dvojklik otevírá “normální” formulář. Grid musí být needitovatelný a vlastnost DefaultAction odkazuje na tlačítko na formuláři (to může být i skryté). Řekněme, že chcete vytvořit …

Continue reading ‘DefaultAction v lookup formuláři’ »