AX2012: Relace tabulek

Dnes jsem se konečně dostal k e-booku New, Changed, and Deprecated Features for Microsoft Dynamics AX 2012 a hned první téma – Table relations – mě donutilo prozkoumat ho trochu blíž. Hlavní změna je v tom, že se relace už nedefinují na datových typech, ale jen a pouze na tabulkách. Nicméně datový typ stále může být svázán s nějakou tabulkou pomocí vlastnosti ReferenceTable.

Relace na existujících datové typy fungují i v AX2012, ale je doporučeno je přesunout na tabulku (lze předpokládat, že nebudou podporovány v další verzi AX). Tuto konverzi lze provést pomocí EDT Relation Migration Tool (což jsem zatím nezkoušel).

S relacemi tabulek souvisí i nové vlastnosti na relaci v AOT, které umožňují například definovat kardinalitu relace (1:1 apod.). Ačkoli mnoho z těchto vlastností není Axaptou nijak využíváno, rozhodně by neměly být ignorovány, protože výrazně usnadní pochopení datového modelu. A samozřejmě pro ně mohou mít využití další aplikace.

Více informací o těchto vlastnostech lze najít na Vanyově blogu, respektive v dokumentu, na který odkazuje.