AX2012: Service Configuration Editor

Použití Windows Communication Foundation v Dynamics AX 2012 přináší mimo jiné možnost konfigurovat služby pomocí XML konfiguračních souborů. Příkladem takového konfiguračního souboru je Ax32Serv.exe.config (defaultně v C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\60\Server\MicrosoftDynamicsAX\bin\), kde je možné nastavovat parametry systémových služeb hostovaných na AOS (včetně minule zmíněné metadata service). WCF konfigurace umožňuje definovat adresy služeb, zabezpečení, logování a spoustu dalších nastavení.

Je skvělé, že lze takovou konfiguraci měnit v libovolném textovém editoru (nebo snáze v XML editoru), ale specializovaný “klikací” nástroj umožňuje provádět změny intuitivněji a efektivněji. Takovým nástrojem je Service Configuration Editor, instalovaný spolu s Visual Studiem 2010 (resp. jako součást Windows SDK). Service Configuration Editor zobrazuje elementy jako stromovou strukturu, přehledně zobrazuje dostupné vlastnosti, v rozbalovacích seznamech nabízí možné hodnoty a tak dále.

Takto vypadá část Ax32Serv.exe.config zobrazená pomocí Service Configuration Editoru:

Service Configuration Editor lze spustit několika způsoby:

 • ze Start menu, typicky Všechny programy > Microsoft Visual Studio Studio 2010 > Microsoft Windows SDK Tools > Service Configuration Editor
 • z Visual Studia
  • Tools > WCF Service Configuration Editor
  • na konfiguračním souboru v Solution Exploreru vybrat z kontextové nabídky Edit WCF configuration
 • z příkazového řádku
  • jako SvcConfigEditor z Visual Studio Command Prompt
  • s plnou cestou z ostatních shellů (např. & 'C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v6.0A\Bin\SvcConfigEditor' z PowerShellu na Windows Server 2008 R2)
 • při konfiguraci Inbound ports v klientu AX2012 (System administration > Setup > Services and Application Integration Framework > Inbound ports, tlačítko Configure). Měnit konfiguraci lze pouze u deaktivovaných portů.

Poslední případ je zajímavý v tom, že konfigurační XML soubor nelze editovat přímo, Service Configuration Editor je zde tedy jediná možnost (nastavení je ale stále ukládáno do XML, v tomto případě do AX databáze).