Sdílený workspace v TFS2010

Ve výchozím nastavení může workspace Team Foundation Serveru (vytvářející pracovní kopii části TFS repository) používat pouze jeden uživatel – vlastník. Problém nastane třeba v situaci, kdy je nainstalována Dynamics AX (včetně propojení s TFS) administrátorským účtem a jiný uživatel (uživatelé) pak dané prostředí používá. Dynamics AX ostatním uživatelům zobrazí při startu chybové hlášení:

Team foundation server error
The working folder {cesta} is already in use by the workspace {jméno workspace} on computer {název počítače}.

Team Foundation Server 2010 (ne však nižší verze) umožňuje tento problém snadno vyřešit prohlášenímworkspace za veřejné. Ostatní uživatelé pak mohou buď provádět veškeré akce stejně jako vlastník workspace (Public workspace), nebo mohou workspace sice používat, ale nemohou měnit jeho konfiguraci a provádět check-in (Public workspace (limited)). Toto nastavení se definuje v dialogu Edit Workspace:

Dialog Edit Workspace lze spustit ve Visual Studiu pomocí File > Source Control > Workspaces… a stiknutí tlačítka Edit…

Může být dokonce spuštěn z příkazového řádku, například:
C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 10.0\Common7\IDE>tf workspace MyWorkspace123