Microsoft Virtual Academy Jump Starts

Microsoft Virtual Academy nabízí v příštích dvou týdnech úžasný počet Jump Start lekcí:

Naštěstí se to bude nahrávat, protože budu mít štěstí, když se stihnu podívat alespoň na něco.