A required device isn’t connected

Microsoft recently released Dynamics AX 2012 R2 Solution Demo Package V4, i.e. a new version of the virtual machine with Dynamics AX and related components installed and configured. The version of AX there is 2012 R2 CU7. I successfully downloaded, unpacked and imported VM A (30 GB), but when I tried to boot it, I …

Continue reading ‘A required device isn’t connected’ »

A required device isn’t connected

Microsoft nedávno uvolnil Dynamics AX 2012 R2 Solution Demo Package V4, tedy novou verzi virtuální počítače (Virtual Machine, dále jen VM) s nainstalovaným a nakonfigurovaným systémem Dynamics AX a souvisejícími komponentami. Obsahuje verzi AX 2012 R2 CU7. Úspěšně jsem stáhl, rozbalil a naimportoval VM A (30 GB), ale při pokusu o boot jsem dostal následující …

Continue reading ‘A required device isn’t connected’ »