Included columns v Dynamics AX 2012

Included columns* je schopnost SQL Serveru (od verze 2005) týkající se indexů. Díky ní můžete připojit k indexu další sloupce, které nejsou používány pro vyhledávání (takže se nemusí tak nákladně udržovat), ale které může databáze použít pro vrácení dat. Pokud jsou všechny sloupce vracené dotazem zahrnuty v indexu, databázový server může rovnout vrátit data a …

Continue reading ‘Included columns v Dynamics AX 2012’ »