Konzolový výstup z Dynamics AX

Přestože Dynamics AX nabízí celou řadu možností, jak volat aplikační logiku (například Business Connector nebo WCF), velmi často je třeba použít přímo klienta (ax32.exe) z příkazové řádky. Týká se to zejména administrace a vývoje – automatizovaná konfigurace, kompilace, aktualizace křížových referencí a podobně. Bohužel ax32.exe nevrací do konzole žádný výstup, je proto těžké zjistit, zda …

Continue reading ‘Konzolový výstup z Dynamics AX’ »