Syntéza řeči v .NET

Zkoušeli jste někdy syntézu řeči (tedy vyslovování textu počítačem)? Je to překvapivě jednoduché. Následující triviální příklad oznámí aktuální čas (jazyk: PowerShell): Add-Type -AssemblyName System.Speech $synthesizer = New-Object -TypeName System.Speech.Synthesis.SpeechSynthesizer $synthesizer.Speak("It’s {0:H m}" -f (Get-Date)) Lze také udělat třeba hlasové oznamování výjimek: $nullReference.ToString() trap { Add-Type -AssemblyName System.Speech $synthesizer = New-Object -TypeName System.Speech.Synthesis.SpeechSynthesizer $synthesizer.SpeakAsync($_) } Měli …

Continue reading ‘Syntéza řeči v .NET’ »