Přednáška v Praze – Zprávy z Technické Konference: Směřování Dynamics AX

V úterý 24. února 2015 budu mít v Praze přednášku o Dynamics AX.

Na začátku února proběhla v Seattlu již tradiční Microsoft Dynamics Technical Conference, tentokrát s více než 120 přednáškami o Dynamics AX a Dynamics CRM. V Praze bych se chtěl podělit o některé zajímavé informace z této konference (např. o AX 7 a Lifecycle Services) a pokusit se nastínit, jaký dopad budou mít chystané změny na používání a vývoj Dynamics AX v budoucnu.

Přednáška se bude konat v salónku pizzerie Kmotra od 16:30. Po oficiálnější části budeme pokračovat v neformální diskuzi o Dynamics AX a čemkoli souvisejícím.

Pokud se hodláte zúčastnit, prosím zaregistrujte se zde. Informace o přibližném počtu účastníků mi pomůže při přípravě. Předem děkuji.

Je zde třeba čeština?

Vůbec jsem neplánoval zahájit nový rok takto, ale už se k tomu nějaký čas schylovalo… Chci se zeptat, kolik z vás závisí na české verzi tohoto blogu, tedy nevystačí si s anglickou mutací.

Můj první blog byl Dynamics AX česky, který byl pochopitelně v češtině. Před téměř třemi lety, už v Anglii, jsem založil tento blog, kde je každý příspěvek (až na výjimky) jak v češtině, tak i v angličtině. Psát v angličtině je prostě nutnost, pokud chci oslovit víc než pár lidí v České republice. Zároveň jsem se nechtěl vzdát českého publika – vím, že řada bývalých kolegů angličtinu neovládala.

Problém je v tom, že psaní ve dvou jazycích mě stojí překvapivě mnoho času, a nejsem si jistý, jestli to přináší dostatečnou hodnotu. Možná by bylo lepší, kdybych místo překládání raději napsal více článků v jediném jazyce. A to by rozhodně musela být angličtina.

Nechci jen tak jednostranně českou verzi zrušit, ale možná ji už nikdo zas tak moc nepotřebuje. Pokud ano, dejte mi vědět. Díky.

A required device isn’t connected

Microsoft nedávno uvolnil Dynamics AX 2012 R2 Solution Demo Package V4, tedy novou verzi virtuální počítače (Virtual Machine, dále jen VM) s nainstalovaným a nakonfigurovaným systémem Dynamics AX a souvisejícími komponentami. Obsahuje verzi AX 2012 R2 CU7.

Úspěšně jsem stáhl, rozbalil a naimportoval VM A (30 GB), ale při pokusu o boot jsem dostal následující chybu:

0xc000000e A required device isn’t connected or can’t be accessed

Zkusil jsem několik změn v nastavení a dokonce různé verze Hyper-V, ale marně. Nakonec jsem zkusil opravit master boot record a ostatní bootovací data – a to pomohlo!

Zde jsou instrukce:

 1. Připojte instalační disk nebo obraz disku s instalací Windows Server 2012 (v nastavení VM). Ujistěte se, že CD je první bootovací zařízení (sekce BIOS v Nastavení).
 2. Spusťte VM a potvrďte start z CD.
 3. Nastavte/potvrďte jazyk, rozložení klávesnice atd.
 4. Neklikejte na Install now – místo toho zvolte Repair you computer
 5. Klikněte na Troubleshoot a pak na Command Prompt
 6. Zavolejte tyto příkazy:
  bootrec /fixmbr
  bootrec /fixboot
  bootrec /rebuildbcd
 7. Potvrďte přidání instalace Windows do spouštění.
 8. Restartujte VM a nechte nabootovat z disku.

Na velikosti záleží

X++ normálně nerozlišuje velikost písmen – můžete zavolat warning(„x“) nebo WaRnInG(„x“) a oboje udělá to samé (ačkoli vaši kolegové nemusí být tak benevolentní jako kompilátor X++). Nicméně to samé naplatí pro .NET Interop z X++ – můžete sice použít například System.Math::Cos(0), ale pokud zkusíte zavolat System.Math::cos(0), dostanete kompilační chybu.

Existují dokonce případy, kdy změna velikosti písma zapříčiní volání jiné metody. Podívejte se na následující kus kódu – způsobí .NET výjimku, odchytne ji, převede na řetězec a odešle do infologu:

try
{
  System.IO.File::Open('neexistující soubor', System.IO.FileMode::Open);
}
catch (Exception::CLRError)
{
  error(CLRInterop::getLastException().ToString());
}

Výstup by měl být něco jako: „System.Reflection.TargetInvocationException: Exception has been thrown by the target of invocation. —> System.IO.FileNotFoundException: Could not find file ‚C:\Windows\system32\neexistující soubor.‘ (…)“ (Poznámka: nevím, co přesně dostanete v systému s češtinou.)

Nyní změňte ToString() na tostring(). Výstup bude „Class CLRObject“.

Co se stalo? To, co dostaneme z CLRInterop::getLastException() je instance (X++) třídy CLRObject, která reprezentuje .NET objekt (v tomto případě FileNotFoundException). Když zavoláme metodu ToString(), AX rozpozná, že FileNotFoundException takovou metodu obsahuje a zavolá ji. Ale pokud zavoláte tostring(), AX nemůže použít metodu na FileNotFoundException kvůli různé velikosti písmen. Ale je zde metoda toString() na samotné třídě CLRObject (zděděná z třídy Object), která může být zavolána bez potíží. Tudíž zde nejde o jednu metodu vracející různé výsledky, jsou to metody na úplně jiných objektech.

Můžete to být trochu matoucí, ale dává to smysl.